ÚRSO vyzýva verejnosť na zasielanie podnetov k príprave nových vyhlášok

Úrad pripravuje nové vyhlášky, ktoré ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom. Úrad dáva verejnosti možnosť zapojiť v termíne od 05.02.2024 do 16.02.2024 do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov, či návrhov

Odkaz na článok