Výročná správa EASR za rok 2023

Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK touto správou prezentuje základné informácie o spoločnosti, informácie týkajúce sa personálnej štruktúry a finančných aspektov a informácie o odborných činnostiach realizovaných v roku 2023.

Výročná správa EASR za rok 2023 – na stiahnutie