Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK na pôde Prešovskej univerzity

Majú dnešní mladí ľudia a študenti predstavu, čo je energetický manažment? Dotýka sa ich táto téma v dnešnej dobe energetickej krízy? Vedia ako môžu sami prispieť k znižovaniu spotreby energií v domácnosti, v škole alebo budúcom podnikaní, či zamestnaní?

Odpovede  na tieto a mnohé ďalšie otázky priniesla prednáška venovaná Energetickej efektívnosti v praxi, ktorú sme pripravili pre študentov Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity v Prešove dňa 07.11.2023.

Interaktívna prednáška priniesla okrem predstavenia EASR PSK a jej pôsobnosti, základných pojmov ako je energetický manažment, energetická účinnosť a energetická efektivita, aj cenné praktické skúsenosti z realizácie energetických auditov, mnoho užitočných tipov a trikov ako zvýšiť energetickú efektívnosť – nielen v biznise, ale aj v osobnom živote.

Svojimi praktickými skúsenosťami sa EASR PSK snažilo v študentoch zanechať inšpiráciu a  motiváciu ako pozitívne prispieť k udržateľnosti už dnes, ale aj v ich budúcom profesionálnom živote. Cieľom je podporovať vzdelávanie a osvetu v oblasti energetiky a moderných technológií.

Ing. Martin Lukáč a RNDr. Ivana Malinovská, PhD.