Aktuality

Perspektívy rozvoja regiónov PSK na zasadnutí miestnej a regionálnej samosprávy PSK

Približne štyri stovky zástupcov miestnej samosprávy sa stretli na spoločnom zasadnutí, ktoré organizoval Prešovský samosprávny kraj (PSK) dňa 22. apríla 2024. Nadviazali na minuloročné podujatie, ktorým položili základy platformy pre spoluprácu a výmenu informácií. S vedením kraja a jeho partnermi aj tentoraz … Pokračovať v čítaní

Termodiagnostika obvodových plášťov administratívnej budovy ÚPSK

V rámci zámeru zlepšenia energetickej efektívnosti administratívnej budovy úradu PSK vykonala Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK letecké snímkovanie obvodových stien pomocou dronu s termokamerou. Meranie bolo vykonané 08.03.2024 v skorých ranných hodinách pred východom slnka. Na meranie bol použitý dron DJI MATRICE … Pokračovať v čítaní

Akreditované vzdelávanie v Energetickom manažmente

V priebehu januára až marca 2024 absolvovali naši zamestnanci odborné akreditované vzdelávanie v Energetickom manažmente. Zvyšovanie odbornosti našich zamestnancov v tejto oblasti zohráva dôležitú úlohu. Vzdelávací program „Smart City Špecialista“ vedený odborníkmi bol zameraný na vysvetlenie smart prístupu pri riadení … Pokračovať v čítaní

Výročná správa EASR za rok 2023

Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK touto správou prezentuje základné informácie o spoločnosti, informácie týkajúce sa personálnej štruktúry a finančných aspektov a informácie o odborných činnostiach realizovaných v roku 2023. Výročná správa EASR za rok 2023 – na stiahnutie

Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vyhlásila výzvu z Programu Slovensko zameranú na podporu zníženia energetickej náročnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov vo verejných budovách. Na výzvu je vyčlenených 143 miliónov €. Primárne je podpora zameraná na verejné administratívne budovy a … Pokračovať v čítaní

Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK na pôde Prešovskej univerzity

Majú dnešní mladí ľudia a študenti predstavu, čo je energetický manažment? Dotýka sa ich táto téma v dnešnej dobe energetickej krízy? Vedia ako môžu sami prispieť k znižovaniu spotreby energií v domácnosti, v škole alebo budúcom podnikaní, či zamestnaní? Odpovede  … Pokračovať v čítaní

Ako dostať vzduch z radiátorov?

Vzduch vo vykurovacej sústave je najčastejšou príčinou porúch vykurovania a najčastejším zdrojom hlučnosti. Ako sa vzduch dostáva do radiátorov a do vykurovacej sústavy? Zdrojom zavzdušnenia sú všetky prípady vypúšťania a následného napúšťania vody do vykurovacej sústavy. Odvzdušnenie radiátorov Odvzdušňovacími ventilmi sú vo väčšine … Pokračovať v čítaní

Obchodno-expertná misia na Island

Energetická agentúra smart regiónu PSK v zastúpení riaditeľa Ing. Martina Lukáča spolu so zástupcom PSK vedúcim odboru majetku a investícii sa zúčastnila pracovnej cesty na Islande v rámci Slovenskej delegácie organizovanej agentúrou SARIO. Predmetom pracovnej cesty boli rokovania, prednášky, ukážky a networking zo zástupcami … Pokračovať v čítaní

Konferencia Metro ON/AI Line 2023

V dňoch 22. – 23. júna 2023 sa EASR zúčastnila konferencie Metro ON/AI Line 2023 so skvelým programom. Jedným z hlavných cieľov tejto konferencie bola najmä podpora vzdelávania, motivácia mladých ľudí a ich aktívne zapojenie sa do spoločenských výziev, ako … Pokračovať v čítaní

Medzinárodná konferencia „Energofutura 2023“

18. mája sa EASR zúčastnila 11. ročníka tradičnej medzinárodnej konferencie ENERGOFUTURA s aktuálnou tematikou a spoločným hľadaním riešení na súčasné problémy energetiky, ekológie a súvisiacich stavebných a výrobných priemyselných sektorov u nás a v stredoeurópskom priestore. Na podujatí boli zároveň … Pokračovať v čítaní

Workshop „Zlepšíme život v našom meste/obci“

V spolupráci s Energetickým klastrom Prešovského kraja sme zorganizovali pracovné stretnutie, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia  samospráv prešovského regiónu. Pracovné stretnutie (Workshop) bolo zamerané na  tri témy – Financovanie projektov formou koncesií a Eurofondov, Smart riešenia a energetický manažment, Čističky odpadových vôd – ČOV.  … Pokračovať v čítaní

Konferencia Regionálna energetika – súčasnosť a perspektíva

11. mája 2023 sa EASR a odbor majetku a investícií PSK zúčastnili konferencie Regionálna energetika – súčasnosť a perspektíva, ktorú zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra v Banskej Bystrici. Hlavné témy tejto konferencie boli: „Čo nás čaká pri dekarbonizácii Slovenska … Pokračovať v čítaní