Aktuality

Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vyhlásila výzvu z Programu Slovensko zameranú na podporu zníženia energetickej náročnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov vo verejných budovách. Na výzvu je vyčlenených 143 miliónov €. Primárne je podpora zameraná na verejné administratívne budovy a … Pokračovať v čítaní

Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK na pôde Prešovskej univerzity

Majú dnešní mladí ľudia a študenti predstavu, čo je energetický manažment? Dotýka sa ich táto téma v dnešnej dobe energetickej krízy? Vedia ako môžu sami prispieť k znižovaniu spotreby energií v domácnosti, v škole alebo budúcom podnikaní, či zamestnaní? Odpovede  … Pokračovať v čítaní

Ako dostať vzduch z radiátorov?

Vzduch vo vykurovacej sústave je najčastejšou príčinou porúch vykurovania a najčastejším zdrojom hlučnosti. Ako sa vzduch dostáva do radiátorov a do vykurovacej sústavy? Zdrojom zavzdušnenia sú všetky prípady vypúšťania a následného napúšťania vody do vykurovacej sústavy. Odvzdušnenie radiátorov Odvzdušňovacími ventilmi sú vo väčšine … Pokračovať v čítaní

Obchodno-expertná misia na Island

Energetická agentúra smart regiónu PSK v zastúpení riaditeľa Ing. Martina Lukáča spolu so zástupcom PSK vedúcim odboru majetku a investícii sa zúčastnila pracovnej cesty na Islande v rámci Slovenskej delegácie organizovanej agentúrou SARIO. Predmetom pracovnej cesty boli rokovania, prednášky, ukážky a networking zo zástupcami … Pokračovať v čítaní

Konferencia Metro ON/AI Line 2023

V dňoch 22. – 23. júna 2023 sa EASR zúčastnila konferencie Metro ON/AI Line 2023 so skvelým programom. Jedným z hlavných cieľov tejto konferencie bola najmä podpora vzdelávania, motivácia mladých ľudí a ich aktívne zapojenie sa do spoločenských výziev, ako … Pokračovať v čítaní

Medzinárodná konferencia „Energofutura 2023“

18. mája sa EASR zúčastnila 11. ročníka tradičnej medzinárodnej konferencie ENERGOFUTURA s aktuálnou tematikou a spoločným hľadaním riešení na súčasné problémy energetiky, ekológie a súvisiacich stavebných a výrobných priemyselných sektorov u nás a v stredoeurópskom priestore. Na podujatí boli zároveň … Pokračovať v čítaní

Workshop „Zlepšíme život v našom meste/obci“

V spolupráci s Energetickým klastrom Prešovského kraja sme zorganizovali pracovné stretnutie, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia  samospráv prešovského regiónu. Pracovné stretnutie (Workshop) bolo zamerané na  tri témy – Financovanie projektov formou koncesií a Eurofondov, Smart riešenia a energetický manažment, Čističky odpadových vôd – ČOV.  … Pokračovať v čítaní

Konferencia Regionálna energetika – súčasnosť a perspektíva

11. mája 2023 sa EASR a odbor majetku a investícií PSK zúčastnili konferencie Regionálna energetika – súčasnosť a perspektíva, ktorú zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra v Banskej Bystrici. Hlavné témy tejto konferencie boli: „Čo nás čaká pri dekarbonizácii Slovenska … Pokračovať v čítaní