Zverejňovanie

OBJEDNÁVKY

Zverejnené objednávky nájdete na stránke https://zverejnovanie.po-kraj.sk/51295130/objednavky

FAKTÚRY

Zverejnené faktúry nájdete na stránke https://zverejnovanie.po-kraj.sk/51295130/faktury/

ZMLUVY

Zverejnené zmluvy do 30.3.2022 nájdete na stránke https://zverejnovanie.po-kraj.sk/51295130/zmluvy Zverejnené zmluvy od 31.3.2022 nájdete v Centrálnom registri zmlúv https://www.crz.gov.sk