Kontakt

Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK

  • sídlo: Levočská 1, 080 01 Prešov
  • office: Levočská 1, 080 01 Prešov
  • IČO: 512 95 130
    DIČ: 21 20 67 08 27