Konferencia Regionálna energetika – súčasnosť a perspektíva

11. mája 2023 sa EASR a odbor majetku a investícií PSK zúčastnili konferencie Regionálna energetika – súčasnosť a perspektíva, ktorú zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra v Banskej Bystrici. Hlavné témy tejto konferencie boli: „Čo nás čaká pri dekarbonizácii Slovenska a ako môžu regióny a samosprávy zvýšiť svoju energetickú efektívnosť a sebestačnosť?“ Program konferencie bol zameraný pre rozvoj regionálnej energetiky aj formou Krajských energetických centier, ktoré budú zriaďované PSK v spolupráci so SIEA.