Medzinárodná konferencia „Energofutura 2023“

18. mája sa EASR zúčastnila 11. ročníka tradičnej medzinárodnej konferencie ENERGOFUTURA s aktuálnou tematikou a spoločným hľadaním riešení na súčasné problémy energetiky, ekológie a súvisiacich stavebných a výrobných priemyselných sektorov u nás a v stredoeurópskom priestore. Na podujatí boli zároveň predstavené a ocenené najlepšie projekty, inovačné nápady a investičné zámery, ktoré boli vytvorené účastníkmi konferencie.