Mgr. Ján Hanzo – riaditeľ DJZ

S energetickou agentúrou sme spolupracovali pri riešení efektívnejšieho energetického hospodárenia a zlepšenia kvality vnútorného prostredia pre divákov aj hercov v historickej aj novej budove DJZ. Spoluprácu hodnotím veľmi pozitívne a návrh riešení považujem za veľmi inovatívny a užitočný aj vzhľadom k náročnosti technického užívania divadelných priestorov.