Modernizácia tepelného hospodárstva v budovách divadla Jonáša Záborského a Historickej budovy

Popis: EASR na základe obhliadok a naštudovaní dostupných dokumentov EASR navrhla opatrenia pre zlepšenie využívania energií v budovách DJZ s cieľom zlepšenia vnútorného prostredia a zníženia energetickej náročnosti budovy.

Stav: Príprava projektovej dokumentácie

Prínos: Modernizácia zastaraných technologických zariadení a doplnenie nových technológií s využitím OZE. Predpokladané úspory 32%  a zlepšenie kvality vnútorného postrieda.

Dátum: 24.07.2023