Obchodno-expertná misia na Island

Energetická agentúra smart regiónu PSK v zastúpení riaditeľa Ing. Martina Lukáča spolu so zástupcom PSK vedúcim odboru majetku a investícii sa zúčastnila pracovnej cesty na Islande v rámci Slovenskej delegácie organizovanej agentúrou SARIO. Predmetom pracovnej cesty boli rokovania, prednášky, ukážky a networking zo zástupcami odborníkov v oblasti geotermálnej energie, štátnych predstaviteľov a súkromných podnikateľov na Islande.

V rámci trojdňového oficiálneho programu sme absolvovali :

Prezentácie:

 • Zelené riešenia na Islande
 • Vznik a rozvoj geotermálnej energie na Islande
 • Možnosti využitia geotermálnej energie – výroba tepla, výroba elektrickej energie, vykurovanie, poľnohospodárstvo, cestový ruch, a pod.

Návštevy:

 • Oficiálna návšteva prezidenta Islandu, za účasti slovenských ministrov životného prostredia Milana Chrenka a investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Petra Balíka.
 • Návšteva geotermálnej elektrárne – Hellisheiđi
 • Park na spracovanie CO2 – Resource Park and Carbon Recycling
 • Návšteva vodnej elektrárne – Ljósafoss

Workshop

 • Prezentácie slovenských spoločností
 • Možnosti využitia geotermálnej energie na Slovensku
 • Prezentácie Islandských spoločnosti a klastrov
 • Networking – výmena kontaktov, rokovania

 Prínos:

Za prínos tejto cesty považujem nové informácie o možnostiach využívania obnoviteľných zdrojov najmä geotermálnej energie. Získanie praktických a vizuálnych informácií o technológiách využívaných na Islande a rovnako aj politické zamerania a prístup k energetickej agende štátu.

Prínosným bolo tiež získanie informácií a kontaktov aj od slovenských zástupcov ako napr. Štátny geologický ústav, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Technologický klaster a pod.

Ing. Martin Lukáč

Riaditeľ EASR