PaedDr. Andrea Klačeková – riaditeľka školy

Naša škola pripravila v spolupráci s EASR projekt pre výstavbu fotovoltickej elektrárne na streche budovy školy. Verím, že našim spoločným úsilím zabezpečíme aj zrealizovanie tohto projektu.