Termodiagnostika obvodových plášťov administratívnej budovy ÚPSK

V rámci zámeru zlepšenia energetickej efektívnosti administratívnej budovy úradu PSK vykonala Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK letecké snímkovanie obvodových stien pomocou dronu s termokamerou. Meranie bolo vykonané 08.03.2024 v skorých ranných hodinách pred východom slnka. Na meranie bol použitý dron DJI MATRICE 300 RTK s trojobjektívovou kamerou H20T, ktorý zapožičal Energetický klaster Prešovského kraja.  Snímanie objektu bolo vykonané systematicky tak, aby sa zachytili všetky časti obvodového plášťa budovy a v koordinácii s riadením letiska LZPW – Prešov v leteckom priestore.

Cieľom tejto analýzy bolo, na základe získaných leteckých termografických záberov z dronu, posúdiť obalovú konštrukciu administratívnej budovy Úradu PSK. Celkovo bolo zaznamenaných 396 kombinovaných záberov. Vyhodnotenie termogramov spočívalo v kvalitatívnom posudzovaní rozloženia teploty na kontrolovaných častiach, s použitím výkresov alebo iných dokumentov vzťahujúcich sa na obvodový plášť, vykurovacie a vetracie zariadenia v kontrolovanej budove.

Na termogramoch boli identifikované poruchy na obvodovom plášti obvodovej steny. Tieto poruchy sa prejavujú zvýšenou teplotou v miestach špár, spojov iných typov materiálov a rámov otvorových konštrukcií. Tepelné straty boli identifikované aj pri výplniach otvorových konštrukcií.

Výsledkom je spracovaný dokument, ktorý bude slúžiť pre potreby prípravy návrhu opatrení pre zlepšenie tepelných vlastnosti objektu a prípade po realizácii aj ku kontrole zrealizovaní stavebných úprav.