V SR sa energeticky zhodnocuje len 9 % nerecyklovateľného odpadu

Iné ekonomiky Európy zhodnúcujú 29 – 36 % odpadu. U nás je to plytvanie energiami aj ekológiou keď si uvedomíme že, 100.000 ton nerecyklovateľného odpadu a dokáže vyrobiť a dodať do siete 49000 MWh elektrickej energie. To je množstvo elektriny, ktoré ročne spotrebuje približne 16000 slovenských domácností.

Odkaz na článok