Vyúčtovanie nákladov na vykurovanie a teplú vodu sa blíži. Bude sa počítať po novom

Rozpočítavanie nákladov za teplo na vykurovanie a prípravu teplej vody v bytových domoch sa bude realizovať podľa nových pravidiel.

Spoločenstvá vlastníkov bytov a správcovské spoločnosti budú čoskoro realizovať vyúčtovanie nákladov na vykurovanie a teplú vodu v bytových domoch za rok 2023. Náklady sa rozpočítavajú podľa nových pravidiel, ktoré určuje vyhláška č. 503/2022 o rozpočítavaní nákladov na teplo.

Nový predpis sa týka všetkých bytových jednotiek, napojených na systém centralizovaného zásobovania teplom, ale aj zabezpečujúcich prípravu tepla vlastnou domovou kotolňou, či individuálnym zdrojom vykurovania.

Odkaz na článok