Workshop „Zlepšíme život v našom meste/obci“

V spolupráci s Energetickým klastrom Prešovského kraja sme zorganizovali pracovné stretnutie, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia  samospráv prešovského regiónu. Pracovné stretnutie (Workshop) bolo zamerané na  tri témy – Financovanie projektov formou koncesií a Eurofondov, Smart riešenia a energetický manažment, Čističky odpadových vôd – ČOV.  Diskusie prebiehali v malých skupinách riešiacich konkrétnu tému. Cieľom bola výmena skúseností a prezentácia možností prípravy a realizácie projektov, o ktoré majú samosprávy záujem.