Vyúčtovanie nákladov na vykurovanie a teplú vodu sa blíži. Bude sa počítať po novom

Rozpočítavanie nákladov za teplo na vykurovanie a prípravu teplej vody v bytových domoch sa bude realizovať podľa nových pravidiel.

Spoločenstvá vlastníkov bytov a správcovské spoločnosti budú čoskoro realizovať vyúčtovanie nákladov na vykurovanie a teplú vodu v bytových domoch za rok 2023. Náklady sa rozpočítavajú podľa nových pravidiel, ktoré určuje vyhláška č. 503/2022 o rozpočítavaní nákladov na teplo.

Nový predpis sa týka všetkých bytových jednotiek, napojených na systém centralizovaného zásobovania teplom, ale aj zabezpečujúcich prípravu tepla vlastnou domovou kotolňou, či individuálnym zdrojom vykurovania.

Odkaz na článok

Ako solárne panely očistiť od prachu, peľu a iných nečistôt?

Očistením solárnych panelov údržba fotovoltickej elektrárne nekončí. Na čo si treba dávať pozor?

Slnko sa pomaly prebúdza k plnému výkonu aj v našich končinách. Majitelia fotovoltiky preto jasajú, že si konečne „zadarmo“ vyrobia oveľa viac elektriny. Ich radosť však v ostatných dňoch znepríjemňoval saharský prach, ktorý padal na všetky povrchy vrátane striech. Problémy však nekončia. S jarou prichádza i kvitnúca vegetácia, čo znamená peľ, ktorý sa opäť môže usádzať na solárnych paneloch.

Odkaz na článok

Termodiagnostika obvodových plášťov administratívnej budovy ÚPSK

V rámci zámeru zlepšenia energetickej efektívnosti administratívnej budovy úradu PSK vykonala Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK letecké snímkovanie obvodových stien pomocou dronu s termokamerou. Meranie bolo vykonané 08.03.2024 v skorých ranných hodinách pred východom slnka. Na meranie bol použitý dron DJI MATRICE 300 RTK s trojobjektívovou kamerou H20T, ktorý zapožičal Energetický klaster Prešovského kraja.  Snímanie objektu bolo vykonané systematicky tak, aby sa zachytili všetky časti obvodového plášťa budovy a v koordinácii s riadením letiska LZPW – Prešov v leteckom priestore.

Cieľom tejto analýzy bolo, na základe získaných leteckých termografických záberov z dronu, posúdiť obalovú konštrukciu administratívnej budovy Úradu PSK. Celkovo bolo zaznamenaných 396 kombinovaných záberov. Vyhodnotenie termogramov spočívalo v kvalitatívnom posudzovaní rozloženia teploty na kontrolovaných častiach, s použitím výkresov alebo iných dokumentov vzťahujúcich sa na obvodový plášť, vykurovacie a vetracie zariadenia v kontrolovanej budove.

Na termogramoch boli identifikované poruchy na obvodovom plášti obvodovej steny. Tieto poruchy sa prejavujú zvýšenou teplotou v miestach špár, spojov iných typov materiálov a rámov otvorových konštrukcií. Tepelné straty boli identifikované aj pri výplniach otvorových konštrukcií.

Výsledkom je spracovaný dokument, ktorý bude slúžiť pre potreby prípravy návrhu opatrení pre zlepšenie tepelných vlastnosti objektu a prípade po realizácii aj ku kontrole zrealizovaní stavebných úprav.

Akreditované vzdelávanie v Energetickom manažmente

V priebehu januára až marca 2024 absolvovali naši zamestnanci odborné akreditované vzdelávanie v Energetickom manažmente. Zvyšovanie odbornosti našich zamestnancov v tejto oblasti zohráva dôležitú úlohu.

Vzdelávací program „Smart City Špecialista“ vedený odborníkmi bol zameraný na vysvetlenie smart prístupu pri riadení miest a regiónov, definovanie potrieb a navrhovanie riešení v súlade so smart princípmi. Zameranie bolo rozdelené na tématické okruhy: SMART mestá a regióny, Strategické plánovanie miest a obcí pre SMART rozvoj, Oblasti SMART riešení, Prax tvorby SMART koncepcií, Budúcnosť SMART rozvoja v podmienkach SR, Tvorba SMART stratégie rozvoja obce. Vzdelávanie bolo ukončené udelením certifikátu „Smart City špecialista“ akreditovaného vzdelávacieho modulu MŠVVaŠ SR.

Druhý vzdelávací program „Energetický manažment“ bol organizovaný na oblasť energetického manažmentu, zahŕňal analýzu, meranie a  monitoring, plánovanie, výber dodávateľa energií až po riadenie spotreby a teda optimalizáciu za účelom zvýšenia efektivity hospodárenia. Účelom vzdelávania v tejto oblasti bolo systematické a efektívne riadenie spotreby energie. Vzdelávanie bolo ukončené udelením certifikátu „Energetický manažment“ akreditovaného vzdelávacieho modulu MŠVVaŠ SR.

 

 

Ľudia vlastniaci elektromobily môžu byť aj naďalej pokojní, ceny elektriny pre nabíjanie sa nebudú výrazne meniť

Motoristi vlastniaci elektromobily môžu počítať pri cenách nabíjania naďalej s pokojným obdobím. Analytik 365.bank Tomáš Boháček nepredpokladá zmeny cien elektriny určenej na nabíjanie elektromobilov.

„Náš neutrálny výhľad pre veľkoobchodné ceny elektrickej energie ostáva v platnosti,“ povedal pre agentúru SITA Boháček. Ceny elektrickej energie pre nabíjanie elektromobilov boli naďalej zafixované dlhodobými cenovými kontraktmi.

Odkaz na článok.

Výročná správa EASR za rok 2023

Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK touto správou prezentuje základné informácie o spoločnosti, informácie týkajúce sa personálnej štruktúry a finančných aspektov a informácie o odborných činnostiach realizovaných v roku 2023.

Výročná správa EASR za rok 2023 – na stiahnutie

Aká je návratnosť investície do obnovy rodinného domu cez dotáciu?

Realizáciou opatrení znižujúcich straty tepla v dome možno usporiť aj dve tretiny energie na vykurovanie.

Na Slovensku je zhruba 1,02 milióna rodinných domov, z ktorých približne 700-tisíc bolo postavených pred rokom 1980. Z tohto počtu bolo rekonštruovaných len 350-tisíc, rovnaká časť zostáva v pôvodnom stave s veľkými stratami energie a spotrebou pri vykurovaní.

Čo môže majiteľ domu spraviť s takouto nehnuteľnosťou? Ponechať dom v súčasnom stave, strpieť istú tepelnú nepohodu a platiť čoraz vyššie účty za energie. Alebo starý dom zbúrať a postaviť nový. Ak však niekto nemá peniaze na rekonštrukciu, nepustí sa ani do výstavby nového bývania v štandarde A0.

Odkaz na článok.

Náklady na teplo sa väčšine domácností v tomto roku nezvýšia, ale ceny zatiaľ neklesli pod zastropované

Domácnosti odoberajúce teplo od veľkých teplární by v tomto roku nemali za teplo zaplatiť viac ako v minulom roku. Ceny tepla na rok 2024 predložené na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) sú vzhľadom na pokles cien zemného plynu v priemere nižšie oproti cenám tepla pre rok 2023.

Odkaz na článok