Aká je návratnosť investície do obnovy rodinného domu cez dotáciu?

Realizáciou opatrení znižujúcich straty tepla v dome možno usporiť aj dve tretiny energie na vykurovanie.

Na Slovensku je zhruba 1,02 milióna rodinných domov, z ktorých približne 700-tisíc bolo postavených pred rokom 1980. Z tohto počtu bolo rekonštruovaných len 350-tisíc, rovnaká časť zostáva v pôvodnom stave s veľkými stratami energie a spotrebou pri vykurovaní.

Čo môže majiteľ domu spraviť s takouto nehnuteľnosťou? Ponechať dom v súčasnom stave, strpieť istú tepelnú nepohodu a platiť čoraz vyššie účty za energie. Alebo starý dom zbúrať a postaviť nový. Ak však niekto nemá peniaze na rekonštrukciu, nepustí sa ani do výstavby nového bývania v štandarde A0.

Odkaz na článok.

Náklady na teplo sa väčšine domácností v tomto roku nezvýšia, ale ceny zatiaľ neklesli pod zastropované

Domácnosti odoberajúce teplo od veľkých teplární by v tomto roku nemali za teplo zaplatiť viac ako v minulom roku. Ceny tepla na rok 2024 predložené na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) sú vzhľadom na pokles cien zemného plynu v priemere nižšie oproti cenám tepla pre rok 2023.

Odkaz na článok

Počet nabíjacích bodov pre elektromobily vzrástol v roku2023 o 22 %

Na Slovensku bolo koncom minulého roka spolu 1802 verejných nabíjacích bodov pre elektromobily, čo je medziročný nárast o 22 %. Tempo výstavby staníc na Slovensku je pomalšie ako európsky priemer, zodpovedá však podľa Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (SEVA) trendom v predaji elektromobilov. Tie u nás dosahujú najmenší podiel na celkových registráciách v celej Európskej únii, upozornila SEVA.

Stanovisko URSO k cenám elektriny, plynu, tepla a vody pre rok 2024

ÚRSO oznamuje, že v oblasti elektroenergetiky ukončil všetky cenové konania na rok 2024, pričom z nich pozitívny vplyv bude mať najmä úradom určená hodnota tarify za prevádzkovanie systému a tiež výška tarify za systémové služby, ktorá je nižšia ako bola jej hodnota určená nariadením vlády SR. Podobne bude nižšia aj cena elektriny na straty. Cenové konania boli ukončené aj v plynárenstve, pričom ceny plynu zostávajú rovnaké ako v roku 2023.

Nabíjacie stanice v SR

Ku koncu tretieho štvrťroka 2023 bolo na Slovensku nainštalovaných 1748 nabíjacích bodov, čo je medziročný nárast o 33 %. Dve tretiny všetkých nabíjacích bodov (1155) patrí do kategórie AC (striedavý prúd) s výkonom do 22 kilowattov (kW). Ďalších 434 bodov poskytuje rýchlejšie nabíjanie s výkonom 50 kW na jednosmerný prúd (DC). Ultrarýchlych DC bodov s výkonom 150 a viac kW eviduje SEVA 127 a s výkonom 350 kW a vyšším len 32. Prešovský samosprávny kraj je druhý v počte nabíjacích miest pre elektromobily s celkovým počtom nabíjacích miest 245.

Odkaz na článok

Veľtrh WindEnergy poukázal na pochybnosti o rozšírení energie z vetra

Na veľtrhu WindEnrgy výrobcovia a prevádzkovatelia veterných elektrárni vyjadrili pochybnosti o splnení cieľov rozvoja veternej energie. Hlavnými faktormi, ktoré negatívne ovplyvňujú rozvoj výroby energie z vetra, sú nedostatok kvalitných a cenovo dostupných surovín na výrobu veterných turbín, inflácia a nárast mzdových nákladov na kvalifikovanú a odbornú obsluhu veterných parkov.

Odkaz na článok