Nabíjacie stanice v SR

Ku koncu tretieho štvrťroka 2023 bolo na Slovensku nainštalovaných 1748 nabíjacích bodov, čo je medziročný nárast o 33 %. Dve tretiny všetkých nabíjacích bodov (1155) patrí do kategórie AC (striedavý prúd) s výkonom do 22 kilowattov (kW). Ďalších 434 bodov poskytuje rýchlejšie nabíjanie s výkonom 50 kW na jednosmerný prúd (DC). Ultrarýchlych DC bodov s výkonom 150 a viac kW eviduje SEVA 127 a s výkonom 350 kW a vyšším len 32. Prešovský samosprávny kraj je druhý v počte nabíjacích miest pre elektromobily s celkovým počtom nabíjacích miest 245.

Odkaz na článok

Veľtrh WindEnergy poukázal na pochybnosti o rozšírení energie z vetra

Na veľtrhu WindEnrgy výrobcovia a prevádzkovatelia veterných elektrárni vyjadrili pochybnosti o splnení cieľov rozvoja veternej energie. Hlavnými faktormi, ktoré negatívne ovplyvňujú rozvoj výroby energie z vetra, sú nedostatok kvalitných a cenovo dostupných surovín na výrobu veterných turbín, inflácia a nárast mzdových nákladov na kvalifikovanú a odbornú obsluhu veterných parkov.

Odkaz na článok

 

Modernizácia tepelného hospodárstva v budovách divadla Jonáša Záborského a Historickej budovy

Popis: EASR na základe obhliadok a naštudovaní dostupných dokumentov EASR navrhla opatrenia pre zlepšenie využívania energií v budovách DJZ s cieľom zlepšenia vnútorného prostredia a zníženia energetickej náročnosti budovy.

Stav: Príprava projektovej dokumentácie

Prínos: Modernizácia zastaraných technologických zariadení a doplnenie nových technológií s využitím OZE. Predpokladané úspory 32%  a zlepšenie kvality vnútorného postrieda.

Dátum: 24.07.2023

MODERNÉ TECHNOLÓGIE II.

Apple pie chocolate cake chocolate cake cheesecake tootsie roll lollipop croissant chupa chups. Pie jelly-o lemon drops wafer dragée cheesecake pie jelly chocolate cake. Lemon drops caramels pie donut powder oat cake gingerbread dragée. Candy canes pie bear claw topping toffee dragée liquorice. Chocolate bar muffin donut topping muffin topping brownie donut. Tart tiramisu chocolate bar cheesecake tootsie roll. Sweet roll toffee sugar plum gummi bears croissant sweet roll. Sesame snaps icing sweet brownie gingerbread sugar plum jujubes jelly-o powder. Croissant ice cream biscuit cheesecake dessert lemon drops. Cupcake gummi bears carrot cake jelly chocolate cake cookie fruitcake. Chupa chups sweet roll carrot cake jelly beans candy canes toffee. Bonbon toffee oat cake pastry jelly danish. Lemon drops soufflé dragée marshmallow cake.

ENERGETICKÉ AUDITY BUDOV

Apple pie chocolate cake chocolate cake cheesecake tootsie roll lollipop croissant chupa chups. Pie jelly-o lemon drops wafer dragée cheesecake pie jelly chocolate cake. Lemon drops caramels pie donut powder oat cake gingerbread dragée. Candy canes pie bear claw topping toffee dragée liquorice. Chocolate bar muffin donut topping muffin topping brownie donut. Tart tiramisu chocolate bar cheesecake tootsie roll. Sweet roll toffee sugar plum gummi bears croissant sweet roll. Sesame snaps icing sweet brownie gingerbread sugar plum jujubes jelly-o powder. Croissant ice cream biscuit cheesecake dessert lemon drops. Cupcake gummi bears carrot cake jelly chocolate cake cookie fruitcake. Chupa chups sweet roll carrot cake jelly beans candy canes toffee. Bonbon toffee oat cake pastry jelly danish. Lemon drops soufflé dragée marshmallow cake.

NÍZKOUHLÍKOVÁ STRATÉGIA PSK

Apple pie chocolate cake chocolate cake cheesecake tootsie roll lollipop croissant chupa chups. Pie jelly-o lemon drops wafer dragée cheesecake pie jelly chocolate cake. Lemon drops caramels pie donut powder oat cake gingerbread dragée. Candy canes pie bear claw topping toffee dragée liquorice. Chocolate bar muffin donut topping muffin topping brownie donut. Tart tiramisu chocolate bar cheesecake tootsie roll. Sweet roll toffee sugar plum gummi bears croissant sweet roll. Sesame snaps icing sweet brownie gingerbread sugar plum jujubes jelly-o powder. Croissant ice cream biscuit cheesecake dessert lemon drops. Cupcake gummi bears carrot cake jelly chocolate cake cookie fruitcake. Chupa chups sweet roll carrot cake jelly beans candy canes toffee. Bonbon toffee oat cake pastry jelly danish. Lemon drops soufflé dragée marshmallow cake.

INTEGROVANÁ ÚZEMNÁ STRATÉGIA PSK

Apple pie chocolate cake chocolate cake cheesecake tootsie roll lollipop croissant chupa chups. Pie jelly-o lemon drops wafer dragée cheesecake pie jelly chocolate cake. Lemon drops caramels pie donut powder oat cake gingerbread dragée. Candy canes pie bear claw topping toffee dragée liquorice. Chocolate bar muffin donut topping muffin topping brownie donut. Tart tiramisu chocolate bar cheesecake tootsie roll. Sweet roll toffee sugar plum gummi bears croissant sweet roll. Sesame snaps icing sweet brownie gingerbread sugar plum jujubes jelly-o powder. Croissant ice cream biscuit cheesecake dessert lemon drops. Cupcake gummi bears carrot cake jelly chocolate cake cookie fruitcake. Chupa chups sweet roll carrot cake jelly beans candy canes toffee. Bonbon toffee oat cake pastry jelly danish. Lemon drops soufflé dragée marshmallow cake.

CATCHING UP REGIONS

Apple pie chocolate cake chocolate cake cheesecake tootsie roll lollipop croissant chupa chups. Pie jelly-o lemon drops wafer dragée cheesecake pie jelly chocolate cake. Lemon drops caramels pie donut powder oat cake gingerbread dragée. Candy canes pie bear claw topping toffee dragée liquorice. Chocolate bar muffin donut topping muffin topping brownie donut. Tart tiramisu chocolate bar cheesecake tootsie roll. Sweet roll toffee sugar plum gummi bears croissant sweet roll. Sesame snaps icing sweet brownie gingerbread sugar plum jujubes jelly-o powder. Croissant ice cream biscuit cheesecake dessert lemon drops. Cupcake gummi bears carrot cake jelly chocolate cake cookie fruitcake. Chupa chups sweet roll carrot cake jelly beans candy canes toffee. Bonbon toffee oat cake pastry jelly danish. Lemon drops soufflé dragée marshmallow cake.

ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOV

Energetická hospodárnosť budov predstavuje pre EÚ problém z dôvodu 40 % zastúpenia budov v produkcii emisií skleníkových plynov. Prioritou je teda znižovanie spotreby energie a zvyšovanie energetickej efektívnosti technických zariadení upravujúcich prostredie v budovách na normované hodnoty. Výsledkom by mala byť viac ako 50 % úspora emisií skleníkových plynov.

Súčasné požiadavky na významné rekonštrukcie budov sú podstatne prísnejšie. Budovy sa i pri rekonštrukciách, ak je to technicky a ekonomicky možné, musia dostať do energetickej triedy A0. To si vyžaduje okrem dobrej tepelnej ochrany budov využívať i obnoviteľné zdroje energie.

Príprava takýchto projektov je náročná a vyžaduje certifikovaných odborníkov o viacerých oblastiach. Zabezpečiť špecifické požiadavky dopytovo orientovaných výziev si vyžaduje spoluprácu projektových manažérov a odborníkov z oblasti stavebníctva a energetiky.

Okrem toho z dôvodu vyššej efektívnosti využitia európskych peňazí, EÚ rozširuje okruh mitigačných opatrení pri výstavbe a rekonštrukcii budov i o opatrenia adaptačné ako sú napr. využívanie dažďovej vody, zelené strechy, vonkajšie tienenie budov, priepustné plochy v areáloch budov, zeleň a výsadba stromov, atď.

Slovensko plánuje investovať v nasledujúcich rokoch stovky miliónov eur do renovácií škôl. Aj keď EÚ požaduje, aby boli peniaze vynaložené iba na klimaticky odolné projekty, pre vládu doteraz nebolo kvalitné vnútorné prostredie škôl zatiaľ prioritou. Z Plánu obnovy a odolnosti má ísť nasledujúcich šesť rokov len na samotnú obnovu škôlok, škôl, univerzít a internátov takmer pol miliarda eur. Ďalšie stovky miliónov by mali pritiecť z eurofondov. Aj keď súčasné nastavenie verejných politík kladie pri obnove budov do popredia úspory energií, je potrebné sa zamerať i na kvalitu vnútorného prostredia školských budov.